• ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ

  Ένα κατάλληλα σχεδιασμένο Πληροφοριακό Σύστημα που:
  - Διευκολύνει το έργο του νοσηλευτή
  - Συνεισφέρει στον συντονισμό των νοσηλευτικών υπηρεσιών
  - Βελτιώνει την ποιότητα της επικοινωνίας
  - Και Επιτρέπει στο νοσηλευτή να διαθέτει περισσότερο χρόνο για τους ασθενείς του

 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ  Ευέλικτα σχεδιασμένο σύστημα για την διαχείριση των νοσηλευομένων και των εξωτερικών ασθενών, την διευκόλυνση τήρησης ραντεβού, την καταγραφή δημογραφικών και ασφαλιστικών στοιχείων, την διαχείριση οποιασδήποτε ασφαλιστικής κάλυψης και την πλήρη παραγωγή των εγγράφων, καταστάσεων και δικαιολογητικών εκκαθάρισης προς τους Ασφαλιστικούς Φορείς.

 • ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  Κρίσιμα στοιχεία για την λήψη αποφάσεων, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση για οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης με:
  - Έτοιμες καταστάσεις πληροφόρησης
  - Εργαλείο διαμόρφωσης αναφορών για την δημιουργία ειδικών καταστάσεων πληροφόρησης
  - Διαμόρφωση λύσης επιχειρησιακής ευφυΐας με συγκρίσιμους δείκτες απόδοσης και καταστάσεις ανάλυσης.

   

Επείγουσα ανακοίνωση - 8/2/2018

Σε σχετικό δημοσίευμα της «Εφημερίδας των Συντακτών» - που αναδημοσιεύτηκε σε διάφορα ηλεκτρονικά «sites», την 07.02.2018 – για τον φάκελο της δικογραφίας της υπόθεσης «Novartis» που διαβιβάστηκε στη Βουλή, και σχετικά με την δήθεν «εμπλοκή» του πρώην Υπουργού κ. Ανδρέα Λοβέρδου, αναφέρεται («ονοματίζεται») και κάποια εταιρία «Computer Team», χωρίς κανέναν άλλον προσδιορισμό ως προς την (πλήρη) επωνυμία, έδρα ή δραστηριότητά της.

Επειδή και η εταιρία μας φέρει την επωνυμία «Computer Team ΑΕΒΕ», θεωρούμε αναγκαίο, προς αποφυγή οποιωνδήποτε συσχετισμών και παρερμηνειών, να διευκρινίσουμε ότι αυτή ιδρύθηκε, με την ανωτέρω πλήρη επωνυμία και έδρα τη Θεσ/κη, το έτος 1984, είχε και έχει συγκεκριμένους μετόχους, και λοιπά εταιρικά στοιχεία, που δημοσιεύονται (και ηλεκτρονικά) σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου.

Η εταιρία μας δεν είχε ποτέ οποιαδήποτε μετοχική ή άλλη σχέση (εμφανή ή αφανή) με τον πρώην Υπουργό κ. Α. Λοβέρδο, όπως επίσης και οι μέτοχοί της δεν είχαν καμιά επαφή ή απλή γνωριμία μ’ αυτόν, και δεν δραστηριοποιείται στον χώρο του «φαρμάκου».

- Αυτά προς ενημέρωση των πελατών και συνεργατών μας και ως πρώτη αντίδρασή μας στα σχετικά δημοσιεύματα και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος της εταιρίας μας και των μετόχων της από/για αυτά.