ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ COOKIES

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και συμβάλουμε στην προστασία των προσωπικών σας
δεδομένων. Με την παρούσα Πολιτική σας εξηγούμε πως διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας
δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την παρούσα εφαρμογή και σας ενημερώνουμε σχετικά με
τα δικαιώματά σας.
Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα των χρηστών της εφαρμογής αποκλειστικά και
μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας αυτής.
Τα δεδομένα καταγράφονται μέσω των cookies. Σε κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής
δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή αποδοχή από την πλευρά του χρήστη με επιβεβαίωση
του σε ανάλογο μήνυμα.
Πληροφορίες για τα cookies

 Τι είναι τα Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή στη
φορητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο μέσω browser.
Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως για να κάνουν έναν ιστότοπο να λειτουργεί
περισσότερο αποτελεσματικά. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να καταλάβουμε αν
έχετε επισκεφθεί ξανά την ιστοσελίδα μας ή αν είστε καινούριος επισκέπτης.
Σύμφωνα με την Σύσταση 1/2020 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων και του άρθρο 4 παρ. 5
του ν.3471/2006 η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες
στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη, επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει
τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Εξαίρεση στην υποχρέωση
λήψης συγκατάθεσης, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο, αποτελεί η περίπτωση
αποθήκευσης και πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη
«διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή
είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχει
ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής». Ουσιαστικά δεν απαιτείται η συγκατάθεση του
χρήστη για τα cookies-tokens, τα οποία θεωρούνται τεχνικώς απαραίτητα για την
πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστότοπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.
Η λειτουργία των cookies της εφαρμογής παρέχεται από τον προμηθευτή της παρούσας
πλατφόρμας-εφαρμογής.
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τα cookies και για μεθόδους
αποκλεισμού ή περιορισμού τους στην ιστοσελίδα: www.allaboutcookies.org.
 Αναγκαία cookies που συλλέγουμε
Όνομα Cookie Περιγραφή Πάροχος Διάρκεια
cookieConsent
Χρησιμοποιείται για τη
διατήρηση της επιλογής
χρήσης των αναγκαίων
cookies.

Computer
Team 6 μήνες
Πώς να ελέγξετε ή να διαγράψετε τα cookies
Έχετε στη διάθεσή σας εργαλεία για να ελέγχετε τα cookies, που βρίσκονται στις ρυθμίσεις
του προγράμματος περιήγησης (browser), όπως για παράδειγμα αποκλεισμός ή διαγραφή
των cookies.