Ευκαιρίες Καριέρας

Προκειμένου να αποστείλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην Computer Team, παρακαλούμε διαβάστε την αντίστοιχη ενότητα στην Πολιτική Απορρήτου για να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και επιβεβαιώστε με την παρακάτω επιλογή:

 
Email Display Example

 

* Βιογραφικά γίνονται αποδεκτά μόνο όταν αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που υποδεικνύεται στην ενότητα “Ευκαιρίες Καριέρας” (εφόσον επιλέξετε ότι ενημερωθήκατε για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων).