Αποστολή

Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά συστήματα που παράγουμε να συμβάλλουν διαρκώς
στην αναβάθμιση του επιπέδου ποιότητας της υπηρεσίας και της φροντίδας στον χώρο της Υγείας.

Η Φιλοσοφία μας

Εμπιστοσύνη

Προσφέρουμε έργα που αξιοποιούν κάθε γνώση, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε το καλύτερο για εσάς.
Χτίζουμε ανθρώπινες σχέσεις παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη και αυτό το αποδεικνύει η εμπιστοσύνη που εισπράττουμε.
trust
innovation

Καινοτομία

Πάντα στη πρώτη γραμμή, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να πρωτοπορείτε. Υλοποιούμε τις δικές σας καινοτόμες ιδέες δημιουργώντας ποιοτικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται σε διεθνή πρότυπα.

Ματιά στο μέλλον

Μέσα από τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, προωθούμε την τεχνογνωσία για να αναπτύσσουμε έργα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αύριο. Οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες και ευέλικτες.
eyes to the future
effectiveness

Συνέπεια · Αποτελεσματικότητα

Εργαζόμαστε με μεθοδικότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι συνεχείς έλεγχοι με διεθνή κριτήρια εξασφαλίζουν την ποιότητα σε κάθε έργο που δημιουργούμε. Σας παρέχουμε εκπαίδευση και είμαστε δίπλα σας εξασφαλίζοντας συνεχή υποστήριξη για τους ανθρώπους σας.

Ομάδα

Στην Computer Team είμαστε μια ομάδα που έχει στόχο να προσφέρει στον κόσμο της Υγείας περισσότερη λειτουργικότητα, ταχύτητα και ευκολία στην καθημερινή εργασία.
team

Η Φιλοσοφία μας

Εμπιστοσύνη

Προσφέρουμε έργα που αξιοποιούν κάθε γνώση, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε το καλύτερο για εσάς.
Χτίζουμε ανθρώπινες σχέσεις παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη και αυτό το αποδεικνύει η εμπιστοσύνη που εισπράττουμε.

Καινοτομία

Πάντα στη πρώτη γραμμή, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να πρωτοπορείτε. Υλοποιούμε τις δικές σας καινοτόμες ιδέες δημιουργώντας ποιοτικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται σε διεθνή πρότυπα.

Ματιά στο μέλλον

Μέσα από τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, προωθούμε την τεχνογνωσία για να αναπτύσσουμε έργα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αύριο. Οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες και ευέλικτες.

Συνέπεια · Αποτελεσματικότητα

Εργαζόμαστε με μεθοδικότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι συνεχείς έλεγχοι με διεθνή κριτήρια εξασφαλίζουν την ποιότητα σε κάθε έργο που δημιουργούμε. Σας παρέχουμε εκπαίδευση και είμαστε δίπλα σας εξασφαλίζοντας συνεχή υποστήριξη για τους ανθρώπους σας.

Ομάδα

Στην Computer Team είμαστε μια ομάδα που έχει στόχο να προσφέρει στον κόσμο της Υγείας περισσότερη λειτουργικότητα, ταχύτητα και ευκολία στην καθημερινή εργασία.

Η Φιλοσοφία μας

Εμπιστοσύνη

Προσφέρουμε έργα που αξιοποιούν κάθε γνώση, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε το καλύτερο για εσάς.
Χτίζουμε ανθρώπινες σχέσεις παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη και αυτό το αποδεικνύει η εμπιστοσύνη που εισπράττουμε.

Καινοτομία

Πάντα στη πρώτη γραμμή, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να πρωτοπορείτε. Υλοποιούμε τις δικές σας καινοτόμες ιδέες δημιουργώντας ποιοτικά προϊόντα που να ανταποκρίνονται σε διεθνή πρότυπα.

Ματιά στο μέλλον

Μέσα από τη χρήση τεχνολογίας αιχμής, προωθούμε την τεχνογνωσία για να αναπτύσσουμε έργα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του αύριο. Οι νέες τεχνολογίες μας δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και κάνουν τις υπηρεσίες που παρέχουμε στους πελάτες μας αξιόπιστες και ευέλικτες.

Συνέπεια · Αποτελεσματικότητα

Εργαζόμαστε με μεθοδικότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Οι συνεχείς έλεγχοι με διεθνή κριτήρια εξασφαλίζουν την ποιότητα σε κάθε έργο που δημιουργούμε. Σας παρέχουμε εκπαίδευση και είμαστε δίπλα σας εξασφαλίζοντας συνεχή υποστήριξη για τους ανθρώπους σας.

Ομάδα

Στην Computer Team είμαστε μια ομάδα που έχει στόχο να προσφέρει στον κόσμο της Υγείας περισσότερη λειτουργικότητα, ταχύτητα και ευκολία στην καθημερινή εργασία.

Ιστορικό

Η Computer Team γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη από μία ενθουσιώδη ομάδα με στόχο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πληροφόρησης ανερχόμενων επιχειρήσεων
εμπιστευόμενη υψηλής ποιότητας hardware και λογισμικό. Εξελίχθηκε σε μία εταιρία απόλυτα εξειδικευμένη στα Πληροφοριακά Συστήματα για τον κόσμο της Υγείας,
με δικής της ανάπτυξης εφαρμογές λογισμικού και πλήρεις πολυδιάστατες υπηρεσίες.Αναπτύσσουμε Ολοκληρωμένα Συστήματα Πληροφορικής Υγείας,
για τη διαρκή αναβάθμιση της φροντίδας υγείας που απολαμβάνει
το κοινωνικό σύνολο.