Όροι Xρήσης
Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε από την εταιρεία “Computer Team AEBE” με
την επωνυμία «Computer Team», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54655, με email επικοινωνίας info@cteam.gr και τηλ:+302314 439750-79 (στο εξής: η Εταιρεία),
η οποία είναι και ο διαχειριστής της.
Η χρήση του ιστότοπου ‘https://www.cteam.gr’ διέπεται από τους παρόντες
γενικούς όρους, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει
προσεκτικά, καθώς η χρήση του ιστότοπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή
τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης
του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου
του ιστότοπου.
Όροι Χρήσης του ιστότοπου της ComputerTeam
Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται
οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται
να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστότοπου, καθώς
η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστότοπου, που ενδεικτικά περιλαμβάνει
κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής
περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται
ως τέτοια από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Το περιεχόμενο του ιστότοπου διατίθενται στον επισκέπτη/χρήστη για προσωπική
χρήση και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της
Εταιρείας. Για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης χρήσης εκ μέρους
κάποιου επισκέπτη/χρήστη απαιτείται προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
Απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε επισκέπτη/χρήστη του ιστότοπου να εμπορεύεται,
αντιγράφει, αναπαράγει, αναμεταδίδει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του
ιστότοπου, κατά παράβαση των παρόντων όρων.
Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής
οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, καθώς και για
αιτήσεις χορήγησης άδειας αναπαραγωγής περιεχομένου, ο επισκέπτης/χρήστης
μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@cteam.gr
Ο ιστότοπος ενδέχεται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε
ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που
αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των
ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των
υπηρεσιών τους.
Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων που τυχόν εμφανίζονται στις
σελίδες του ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των
τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από
τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κτλ., αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης
της Εταιρείας για το περιεχόμενο ή την ασφάλεια των ιστοσελίδων αυτών.
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των
επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.
Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης
Η Εταιρεία, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της
περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο
επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του
ιστότοπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των
παρόντων όρων.
Επίσης, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα
περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα
διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται.
Ομοίως, η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός
δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων το περιεχόμενο
τίθεται στη διάθεση του επισκέπτη/χρήστη παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα
επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το
αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία.
Ευθύνη επισκέπτη/χρήστη
Ο επισκέπτης/χρήστης του ιστότοπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε
ζημία προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών
υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών
μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου εκ
μέρους επισκέπτη/χρήστη, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι
αποκλειστικά ο επισκέπτης/χρήστης.