Λύσεις

Οι κύριες κατευθύνσεις ανάπτυξης υπηρεσιών είναι:

Ανάπτυξη επιχειρησιακού σχεδίου για Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Υλοποίηση έργων

Υποστήριξη –μετά –την - θέση – σε λειτουργία