Τεχνογνωσία

Κύρια κατεύθυνση ανάπτυξης λύσεων είναι το «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ COMPUTER ΤΕΑΜ» , που περιλαμβάνει: